“Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah.” (1 Ptr 2:16)

DOA: Bapa surgawi, Allah Yang Mahakuasa, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan dalam Kristus Putera-Mu. Maka pada Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 ini kami mohon kepada-Mu: lindungilah tanah air kami agar tetap bebas merdeka dan aman sentosa. Angerahkanlah kepada bangsa Indonesia kemerdekaan sejati, agar di seluruh wilayahnya berkuasalah keadilan dan damai sejahtera, peri kemanusiaan, kerukunan dan cinta kasih. Kami berdoa demikian dalam nama Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Cilandak, 17 Agustus 2017

Sdr. F.X. Indrapradja, OFS